Hur upplever du tryggheten i stadsdelen?

Frågorna i detta formulär är samma som brukar ställas vid invånarsamtal av stadsdelsförvaltningen och Polisen i Örgryte-Härlanda. Svaren används för att ta reda på vad invånarna upplever skapar otrygghet och ligger till grund för prioriteringar och insatser i det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet.

Svara på enkäten här!

Du är anonym i dina svar och de behandlas enligt Göteborgs stads personuppgiftspolicy.