Våldsbejakande extremism

Göteborg Stad samordnare i arbetet mot våldsbejakande extremism har till uppdrag att ge stöd till berörda verksamheter och utbilda medarbetare inom Göteborg stad. Här kan du läsa om stadens arbete.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism handlar om att använda våld för att nå ideologiska mål. En person som ägnar sig åt våldsbejakande extremism använder våld eller uppmuntrar andra till våld för att nå målen. Personen accepterar inte en demokratisk samhällsordning.

Det finns tre våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige idag:

  • våldsbejakande vit makt-miljö
  • våldsbejakande autonom miljö
  • våldsbejakande islamistisk extremism

Om någon är på väg att dras in i en våldsbejakande extremistisk miljö kallas det ibland att personen är på väg att bli radikaliserad. 

Läs mer om Göteborgs Stads arbete mot våldsbejakande extremism.

Läs mer om arbetet mot extremism på nationell nivå.

Hjälp och stöd till närstående

Är du orolig för att en närstående ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Du kan få stöd och hjälp.

Rädda barnens orostelefon för anhöriga eller närstående. Numret är: 020- 100 200. Mer information om Rädda barnens orostelefon kan läsa här.

Säkerhetspolisen på 010-568 70 00 eller polisen på 114 14 (i akuta skeenden).