Våld i nära relationer

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker. Våld i nära relationer är en prioriterad fråga i stadsdelsförvaltningen och är ett av fyra målområden i den lokala folkhälsoplanen.

Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker. Det är våld att få en person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Om du eller någon i din närhet blir utsatt för våld, läs mer om var du kan vända dig.

Vad stadsdelen gör för att motverka

Våld i nära relationer är en prioriterad fråga i stadsdelsförvaltningen, och är ett av fyra målområden i den lokala folkhälsoplanen.

  • Informerar och sprider kunskap utifrån stadsdelens plan mot våld i nära relationer.
  • Samarbetar med primärvården och andra lokala aktörer
  • Utvecklar tidiga stödinsatser
  • Informerar om vart du kan vända dig vid utsatthet för våld i nära relationer.
  • Informera föräldrar som är i behov av stöd i sin föräldraroll om att det finns möjlighet till stöttning 
  • Arbeta med normer, normkritik, tolerans och likabehandling, med fokus på samarbete med föreningslivet i stadsdelen.
  • Utreda brott.