Foto: Lo Birgersson

Aktuellt

Vill du vara med och påverka. Kom med i trygghetsrådet! Ta också gärna del av hur det går med medborgarlöftet.


Chandalis, Clara och Alva intervjuar Mira. Foto: Kennet Johansson

Sommarjobb som biträdande trygghetssamordnare

Sommarjobb som biträdande trygghetssamordnare. På Norra Hisingen har sommarjobben för dem som gått ut nian precis börjat. Totalt är det 60 ungdomar som ska arbeta under tre veckor. 16 av dem ska arbeta som biträdande trygghetssamordnare. Tisdagen den 16 juni var de ute på sitt första uppdrag i Brunnsbo.


Norra Hisingen stärker trygghetsarbetet i sommar-så arbetar stadsdelen med social oro

Norra Hisingen arbetar målmedvetet och metodiskt för att komma till rätta med otrygghet och social oro i stadsdelen. Inför sommaren förstärks arbetet ytterligare. Målet framåt är klart och tydligt: begreppet utsatta områden ska suddas ut.

- Vi erbjuder de unga i stadsdelen många fler aktiviteter än vad vi tidigare gjort och vi ökar vår personalstyrka under sommaren. Det är fantastiskt att ha medarbetare som ställer upp som de gör. Våra insatser är en del i att stävja social oro i stadsdelens utsatta områden, säger Alexis Ljungkvist, områdeschef för bistånd och service på Norra Hisingen.

Listan på sommaraktiviteter för de unga är omfattande och innehåller drygt 200 olika punkter. Det är alltifrån fotbollsskola, volleyboll, dans, fiske, grillning till Tik Tok maraton, kulturjobb och en fototävling.

Föreningsvandringar startar

Aktiviteterna för sommaren som startar vecka 25 är en del i trygghetsarbetet men det görs också speciella åtgärder i områden i stadsdelen som haft problem. Och i juni startar också föreningsvandringar som syftar till att skapa en tryggare miljö i utsatta områden.

- Vi kommer även att utbilda en grupp på 20 av våra sommarjobbare till biträdande trygghetssamordnare. Deras insats blir en viktig del i vårt trygghetsarbete, säger Kennet Johansson, trygghetssamordnare på Norra Hisingen.

Började förra hösten

Redan förra hösten startade en ny form av målmedvetet kunskapsbaserat arbetet för att komma till rätta med de problem som fanns. Modellen Norra Hisingen arbetar efter är att ta reda på läget, göra en lägesanalys, analysera orsakerna, grundat på dem skapa insatser och sedan följa upp.

Veckovis görs en lägesbild som sedan summeras till en samlad lägesbild en gång i månaden.

- Den månadsvisa lägesbilden hjälper oss framåt kring vilka insatser vi behöver satsa extra på, säger Alexis Ljungkvist.

Göteborgs Stad och social oro

Under våren har Norra Hisingen bland annat genomfört en rad trygghetsvandingar. Det har gjorts en hel del uppsökande verksamhet i de områden där problem med social oro kan uppstå. Det nära samarbetet med lokalpolisen och övriga samarbetspartners pågår kontinuerligt.

I våras skapade också Göteborgs stad en plattform med arbete kring social oro, nära kopplat till situationen med covid-19. Staden såg att den sociala oron ökade på grund av det rådande läget. Plattformen har Norra Hisingen anpassat till sitt område och kombinerar den med det redan inarbetade trygghetsarbetet. Stadsdelsförvaltningen har också gått ut med direktiv att överanställa under sommaren just för att möta de problem kring social oro som kan uppstå.

”En bra bit på väg”

- Sammantaget gör vi alltså en mycket stor satsning under sommaren och framåt. Vi ska se till att uppfylla de vi lovat genom Medborgarlöftet som skapades förra året. Jag tycker att vi har kommit en bra bit på väg, säger Kennet Johansson.

Inom ramen för Medborgarlöftet finns samarbetspartnerna lokalpolisen, grundskoleförvaltningen, Göteborgslokaler, kriminalvården, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen, fastighetskontoret, Framtidskoncernen och Västtrafik.

Mera fakta:

* Norra Hisingen har förändrat inriktningen på sommarjobben med inriktning på att bygga relationer och att göra aktiviteter för andra unga inom stadsdelen. Vi involverar våra unga för att bygga relationer och skapa tillit som i sin tur kan ge bra förebilder.

* Stärker vuxennärvaron med bland annat flera fältassistenter

* Har ökat antalet aktiviteter till drygt 200 punkter

Läs mer om Trygghetsarbetet på Norra Hisingen här:
Ett tryggare Tuve

2020-02-20 | Norra Hisingen


Fotograf: Peter Svenson


Uppgifter om våld och övergrepp har spridits på en lokal facebooksida i Tuve och en oro har växt bland invånarna. Trygghetssamordnare Kennet Johansson bjöd därför in till ett möte.

Ett 50-tal invånare deltog på mötet tillsammans med kommunpolis, fältassistenter och ungdomshandledare. Många uttryckte oro över vad de upplevde som en ökad osäkerhet i området på grund av att stora grupper ungdomar samlas på Tuve torg på kvällstid. Andra menade att mycket av oron bygger på fördomar och att man har en förutfattad bild av hur ungdomarna egentligen är.

Namninsamling för fler öppettider på fritidsgården

Ungdomarna som medverkade på mötet berättade att dom hänger där när fritidsgården i Tuve är stängd och dom inte har någon annanstans att träffas. Under mötet startades en namninsamling för att försöka påverka fritidsgården att ha öppet mer än en dag i veckan. Kommunpolisen uppmanade också deltagarna att inte sprida uppgifter på Facebook utan istället kontakta polisens tipstelefon så att de kan agera snabbare när det händer saker. - Vi vill också förhindra ryktesspridning och onödig oro, säger Håkan Bredinge, kommunpolis.


Kennet tog upp förslaget att börja med trygghetsvandringar i stadsdelen vilket välkomnades av mötesdeltagarna och det beslutades att starta ett trygghetsråd som kan hantera frågorna. I slutet av mars hålls ett nytt möte för att fortsätta arbetet för ett tryggare Tuve.Just nu!

Här kan du läsa den senaste trygghetsspalten i Backa Kärra- tidning, bläddra till sida 4. Klicka på ordet trygghetsspalten.

Läs mer om medborgarlöftet


Hej - vill er förening trygghetsvandra?

Föreningar som vill vuxenvandra/föreningsvandra i sitt område i Norra Hisingen kan nu börja förbereda sig. Stadsdelsförvaltningen har fått göra några ändringar med anledning av covid-19. Läs mer i bifogat material om hur det går till och vad som gäller.

Överenskommelse föreningsvandring Norr Hisingen

Föreningsvandra i Norra Hisingen - folder


Är du intresserad av trygghetsfrågor i ditt närområde?

Vi vill samla ett lokalt trygghetsråd i Backa, Kärra och Tuve. Vi vill lyssna på dina åsikter och ta del av era förslag på lösningar. Vi träffas två gånger per termin och vi bjuder på en fika.Skulle du vilja vara med eller ställa ytterligare frågor kontakta oss på e-post trygg@norrahisingen.goteborg.se