Om Trygg i Norra Hisingen

Göteborgs Stad och polisen arbetar efter en modell som kallas Trygg i Göteborg. I Norra Hisingen samverkar därför stadsdelsförvaltningen, polisen och invånarna för att förbättra miljö och trivsel. Med utgångspunkt i vad du och andra invånare upplever som problem, tar vi tillsammans fram åtgärder som vi tror leder till förbättringar. Målet är att göra stadsdelen tryggare, minska brottsligheten och öka förtroendet för samhället.

Genom Trygg i Norra Hisingen skapar polisen och stadsdelsförvaltningen en gemensam och lokal lägesbild som används för att göra prioriteringar i trygghetsarbetet.

Från invånare kommer tips och information om olika problem i stadsdelen. Utifrån det skapar trygghetssamordnare och kommunpolis en uppdaterad lägesbild, vid behov leder det till en handlingsplan med åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Problemen kan exempelvis handla om otrygghet i trafiken, individer som skapar oro eller otrygga platser. Underlag kommer främst från dialog med medborgare, enkätundersökningar, trygghetsråd och polisens statistik.

Under 2020 kommer Göteborgs Stad att göra trygghetsundersökningar i alla stadsdelar för att följa upp trygghetsarbetet.

Dina kunskaper är viktiga

I trygghetsarbetet behöver vi invånarnas kunskap och erfarenheter, för att kunna skapa trygghet tillsammans. Vi kommer därför att arbeta på olika sätt för att du som bor i stadsdelen ska kunna vara delaktig.