Foto: Karin Porsgaard

Medborgarlöfte

Medborgarlöftet satsar brett och långsiktigt. Backa Röd ska bort från listan som utsatt respektive prioriterat område av polisen. Det är bakgrunden till det medborgarlöfte som Norra Hisingens stadsdelsförvaltning, lokalpolisen och flera aktörer i området ställde sig bakom i juni 2019.

Sedan medborgarlöftet undertecknades har det handlat mycket om samordning, att få ihop rätt representanter från alla aktörer och skapa forum för samverkan och dialog.
- Nu finns det en styrgrupp och det är viktigt att vi redan från början sätter ramar och struktur för arbetet. Det hjälper oss framåt och underlättar samverkan, säger Kenneth Johansson, stadsdelens trygghetssamordnare.

Vilka aktörer är med i medborgarlöftet?

Grundskoleförvaltningen, Göteborgslokaler, Kriminalvården, Trafikkontoret, Park- och Naturförvaltningen, Fastighetskontoret, Framtidskoncernen och Västtrafik. Vanligtvis så brukar polisen stå för löftet och stadsdelsförvaltningen vara en samarbetspartner. Nu är vi fler och täcker ett bredare område. Tillsammans ska vi samverka för att nå målet om att Backa ska bort från listan över utsatta områden.

Hur ska det gå till konkret?

- Vi jobbar med tidiga insatser i skolan, har ett samarbete med föreningslivet, fler dialoger med medborgare och arbetar med trygga ungdomsmiljöer, säger Kenneth.

Genom arbetet ska man komma närmare de som bor i stadsdelen och på ett bättre sätt fånga upp deras behov. De ska också få stöd så att de kan vara delaktiga i att bidra till ett bättre Backa och Norra Hisingen.
- Fullföljd utbildning är jätteviktigt och tillsammans ska vi ta fram andra alternativ till att bli kriminell och möjligheter för de som vill hoppa av, fortsätter Kenneth.

Det ska var tydligt att det medför risker att leva kriminellt i Norra Hisingen. Aktiviteterna och insatserna kommer att formas efter aktuellt behov. Just nu har exempelvis stadsdelsförvaltningen planer på att starta ett samarbete med föreningar som ska trygghetsvandra.

Vad kan medborgarna ha för förhoppningar om att området ska bli tryggt, när klimatet i samhället blir hårdare överlag?

- Vi vill att medborgarna ska veta och känna, att vi utifrån de beslut som är fattade och de resurser vi har, verkligen försöker göra saker bättre och tar uppdraget på största allvar. Inom medborgarlöftet har vi nu en chans att arbeta både bredare och djupare i många frågor. Vi vet att detta inte är något vi bara löser, då det hårda klimatet egentligen är ett symtom på ett samhälle som inte mår riktigt bra. Lösningarna finns både i det lilla och i det stora. En bra början vore om fler vuxna kan vistas i utemiljön efter kontorstid. På det sättet kan vi ta tillbaka det ”offentliga rummet”. Grundbulten är som jag ser det, att alla går ut ur skolan med godkända betyg och där har hela staden en utmaning.

Hur märker medborgarna av medborgarlöftet?

- Jag tror att man kommer uppleva mer aktivitet runt Backa Röd då polisen har bedömt att de behöver koncentrera sin bevakning i området. Det vi önskar är också att medborgarna ska känna sig trygga i att prata med oss och berätta om vad de ser och upplever. Ju mer vi vet, desto mer riktade och effektiva insatser kan vi göra. Det som ofta sker när man gör satsningar som den här är att det blir mer stök och bråk i början, som en motreaktion på att det är fler vuxna och poliser ute. På sikt ska det gå ned till följd av arbetet som vi gör tillsammans med de andra i medborgarlöftet. Just nu utvecklar vi ett system som heter Tryggve, där vi jobbar systematiserat och kunskapsbaserat med 15 olika parametrar. Exempelvis, misstänkt eller uppenbar drogförsäljning, bråk i skolan och skadegörelser för att analysera och månadsvis bedöma läget. Sedan sätter vi in resurser som möter de behoven vi ser just då. En del insatser kommer att vara åt det förebyggande hållet och andra direkta åtgärder. Det här arbetet är prioriterat av förvaltningsledningen och kommer att följas upp kontinuerligt, vi måste jobba aktivt och redovisa resultat, säger Kenneth Johansson.


Läs hela medborgarlöftet här

Medborgarlöftet skrivs på