Om Trygg i Nordost

Alla som bor, arbetar eller besöker nordöstra Göteborg ska känna sig trygga här.

Göteborgs Stad och polisen samarbetar kring olika sätt för att öka tryggheten och minska brottsligheten i våra stadsområden.

Vi pratar med invånare om vad som skapar otrygghet eller vilka idéer som finns kring vad man kan göra. Hör gärna av dig om du har synpunkter kring ditt område.

Vi samordnar olika grupper och insatser utifrån vad som kan behövas. Det kan vara till exempel att:

  • Minska nedskräpningen i ett visst område
  • Se till att fler vuxna och poliser är på vissa platser
  • Anordna blåljusdagar
  • Trygghetsvandringar
  • Föreningsvandringar

Alla arbetar efter samma modell

Här kan du läsa mer om modellen för trygghetsarbetet - Trygg i Göteborg.