Om Trygg i Nordost


Alla som bor, arbetar eller besöker nordöstra Göteborg ska känna sig trygga här.

Göteborgs Stad och polisen samarbetar kring olika sätt för att öka tryggheten och minska brottsligheten i våra stadsområden.

Varje vecka träffas socialförvaltningen i Nordost och lokalpolisen för att kontinuerligt ha en aktuell lägesbild över hur situationen är i vårt område, om något otrygghetsskapande skett och några åtgärder behövs.

Vi pratar även med invånare om vad som skapar otrygghet eller vilka idéer som finns kring vad man kan göra. Hör gärna av dig om du har synpunkter kring ditt område.

Vi samordnar olika grupper och insatser utifrån vad som kan behövas. Med utgångspunkt i vad du och andra invånare upplever som problem, definierar vi vilka åtgärder som behöver genomföras. Det kan vara till exempel att:

 • Minska nedskräpningen i ett visst område
 • Se till att fler vuxna och poliser är på vissa platser
 • Anordna blåljusdagar
 • Trygghetsvandringar
 • Föreningsvandringar

I Nordost finns i dagsläget arbetsgrupper belägna i:

 • Angered Centrum
 • Gårdsten
 • Hammarkullen
 • Hjällbo
 • Lövgärdet
 • Rannebergen
 • Gamlestaden/Kviberg
 • Norra och Södra Kortedala
 • Västra och Östra Bergsjön

Alla arbetar efter samma modell

Här kan du läsa mer om modellen för trygghetsarbetet - Trygg i Göteborg.

IT-stödet EMBRACE

För att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet och på så sätt minska brott och otrygghet använder sig Göteborgs stad av IT-stödet EMBRACE.