Om Trygg i Majorna-Linné

Att uppleva trygghet i sin vardag är en förutsättning för att kunna skapa ett jämlikt och socialt hållbart samhälle. Trygg-i Majorna-Linné är ett långsiktigt samverkansarbete mellan polisen i Göteborg city, stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné och de som bor, verkar och vistas i stadsdelen. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och stadsdelsförvaltning.

Inom ramen för Trygg-i Majorna-Linné arbetar stadsdelsförvaltningen och polisen gemensamt med att ta fram en gemensam lokal läges- och problembild för stadsdelen. Den bygger på samlad information från dialoger med medborgare, medarbetare och samverkanspartners, statistik från trygghetsmätningar samt polisens brottsstatistik. Genom dessa kan vissa generella mönster och tendenser konstateras gällande upplevelsen av trygghet på gruppnivå i stadsdelen.

Alla arbetar efter samma modell

Alla stadsdelar i Göteborg arbetar efter samma modell. Här kan du läsa mer om modellen för trygghetsarbetet- Trygg i Göteborg