Foto: Mostphotos

Medborgarlöfte

Varje år lovar polisen i stadsdelen att de ska satsa på något särskilt för att öka tryggheten. Det kallas för medborgarlöfte. Stadsdelsförvaltningen stöttar polisens medborgarlöfte.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen

Aktiviteter som polisen och stadsdelen ska göra

Polisen lyssnar på vad du och andra som bor eller vistas i stadsdelen tycker. Samtidigt gör stadsdelsförvaltningen och polisen sina analyser av tryggheten och brottsligheten i området. Sedan tas medborgarlöftet fram. Medborgarlöftet beskriver vilka aktiviteter som polisen och stadsdelsförvaltningen ska genomföra.

Årets medborgarlöfte

Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné stöttar polisens medborgarlöfte med en rad informationsinsatser för att motverka droganvändning. Insatserna riktar sig främst till barn och unga, vårdnadshavare, medarbetare och föreningar.

Här kan du läsa mer om polisens medborgarlöfte och hur stadsdelen stöttar det.