Trygghetsundersökning

Lundby stadsdelsförvaltning och polisen samarbetar för att öka tryggheten för invånarna. Under hösten 2015 intervjuade vi Lundbybor för att få en bild av hur invånarna upplever tryggheten i Lundby och vilka problemområden som finns.

Om undersökningen

Totalt intervjuade vi 1 000 personer i åldern 16–86 år och som bor i Lundby. Vi genomförde intervjuerna på offentliga platser såsom torg och matbutiker runtom i stadsdelen.

Av de 1 000 intervjuade Lundbyborna var 521 kvinnor och 480 män. 756 personer av de intervjuade har svenska som modersmål. 240 personer har annat modersmål – dessa talar tillsammans 45 olika språk.

Frågor som ställdes i undersökningen var exempelvis:

  • Hur trygg känner du dig i det område där du bor?
  • Har du varit utsatt för stöld/hot/fysiskt våld under de senaste tolv månaderna?
  • Har du oroat dig någon gång under de senaste tolv månaderna för…?
  • Finns det några speciella personer i området där du bor som du är rädd för?
  • Hur ser du på polisen och på stadsdelsförvaltningen?

Resultaten i korthet

De allra flesta känner sig trygga i det område där de bor. Män känner sig något tryggare än kvinnor. Personer som bor med sina föräldrar som känner störst trygghet medan ensamstående med barn känner minst trygghet.

Trafik lyftes fram som det område som de flesta upplevde var ett problem, framför allt bilar som kör för fort.

Förutom trafik nämnde många att nedskräpning, skadegörelse, klotter och alkohol- eller drogpåverkade personer i utomhusmiljön är ett problem.

Den största källan till oro i Lundby är att få sin bil, motorcykel, moped eller cykel stulen. Därefter följer oro för att få inbrott i förråd, källare, vind eller garage. Kvinnor är överlag något mer oroade än män, framför allt när det gäller att bli överfallen, misshandlad eller antastad i området där man bor. Oron att bli överfallen, misshandlad eller antastad är högst bland 19–24-åringar.

Mer om trygghetsundersökningen