Hur kan jag engagera mig?

Vad är otrygghet för dig? Som invånare kan du engagera dig i stadsdelens trygghetsarbete.

Trygghetsvandringar

I Lundby ordnar vi trygghetsvandringar och nattvandringar vid behov. Där har du möjlighet att berätta om hur du trivs och vad du tycker om ditt område.

Mer information om trygghetsvandringar i Lundby

Felanmälan

Du har kanske har en idé för bättre säkerhet i ditt område, till exempel en häck som behöver klippas eller belysning som behöver förbättras. Då kan du skicka en felanmälan till Göteborgs stad.

Felanmälan – gator, torg och parker

Är det akut? Ring Göteborgs Stads växel på 031-365 00 00.

Du kan också lämna en synpunkt på kommunens service.

Göteborgs Stads synpunktsformulär

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet.

Grannsamverkan i Halland och Västra Götalands län på polisens hemsida