Medborgarlöfte

Varje år lovar polisen i stadsdelen att de ska satsa på något särskilt för att öka tryggheten. Det kallas för medborgarlöfte. Stadsdelsförvaltningen stöttar polisens medborgarlöfte. 2019 års medborgarlöfte har fokus på en tryggare och säkrare utemiljö i Lundby.

Medborgarlöften ska

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen

Aktiviteter som polisen och stadsdelen ska göra

Polisen lyssnar på vad du och andra som bor eller vistas i stadsdelen tycker. Samtidigt gör stadsdelsförvaltningen och polisen sina analyser av tryggheten och brottsligheten i området. Sedan tas medborgarlöftet fram. Medborgarlöftet beskriver vilka aktiviteter som polisen och stadsdelsförvaltningen ska genomföra.

Medborgarlöfte i Lundby 2020

Medborgarlöftet för 2020 har fokus på en tryggare och säkrare utemiljö. Det geografiska området som prioriteras under året är Hjalmar Brantingsplatsen.

Läs mer om medborgarlöften och lokal samverkan på Polisens hemsida.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar?

Se våra kontaktuppgifter här.