Kontaktuppgifter

Trygg i Hisingen är en modell för samarbetet mellan socialförvaltningen Hisingen och polisen för att öka tryggheten på Hisingen. Tillsammans arbetar vi för att göra stadsområdet tryggare, minska brottsligheten och öka förtroendet för samhället.

Funktioner