Hur kan jag engagera mig?

Vad är otrygghet för dig? Som medborgare kan du engagera dig i stadsdelens trygghetsarbete.

Felanmälan

Du har kanske har en idé för bättre säkerhet i ditt område, t ex en häck som behöver klippas eller belysning som behöver förbättras. Då kan du skicka en felanmälan till Göteborgs stad.
Länk till felanmälan gator, torg och parker.
Är det akut ring Göteborgs Stad 031-365 00 00.

Lämna synpunkt

Du kan också lämna en synpunkt på kommunens service.Länk till Lämna synpunkt

Trygghetsvandringar

Stadsdelsförvaltningen Centrum ordnar trygghetsvandringar i stadsdelen vid intresse.

Oftast gör vi trygghetsvandringen tillsammans med lokala fastighetsägare, hyresvärdar och dig som bor i området. Även representanter från polisen, fackförvaltningar och föreningar deltar.

Om du upplever att det finns ett behov av att hålla en trygghetsvandring i ditt område kan du ta kontakt med oss.

Läs mer här om hur vandringen går till och hur du tar kontakt med oss.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet.

Länk till polisens sida om Grannsamverkan i Halland och Västra Götalands län
(Du hittar kontaktperson under "Västra Götaland" och "LPO Gbg City".)