Om Trygg i Centrum

Socialförvaltningen Centrum och polisen samarbetar utifrån en modell som kallas Trygg i Göteborg. När vi arbetar tillsammans blir det mer effektivt. Målet är att öka tryggheten, minska brottsligheten och öka förtroendet för samhället.

I arbetet vill vi ta reda på vad du tycker skapar otrygghet. För att ta reda på det använder vi till exempel trygghetsundersökningar, medborgarsamtal och trygghetsmöten. 

Alla arbetar efter samma modell

Alla stadsdelar i Göteborg arbetar efter samma modell. Här kan du läsa mer om modellen för trygghetsarbetet: Trygg i Göteborg