Vill du ha stöd eller göra en anmälan?

Ser du en påverkad ungdom, misstänker du någon för langning eller är du anhörig och behöver stöd för att våga agera? Det finns hjälp att få.

Polisen

Tipsa polisen om du ser langning, försäljning av droger, tillverkning eller bruk av droger.

Ring 114 14 eller gå direkt till polisens webbsida för tips

Barn- och ungdomsenheten i Centrum

När du vill anmäla att ett barn eller en ungdom far illa. Rådgivning, samtal och ansökan om stöd. Telefon: 031-365 74 20

Vuxenenheten Centrum

Daglig verksamhet för unga vuxna, 20 år och uppåt. Rådgivning, anmälan och ansökan om stöd. Telefon: 031-365 00 00

Socialjouren

Hit kan du vända dig på kvällar och helger. Telefon: 031-365 87 00

Mini-Maria Centrum

För ungdomar upp till 21 år, deras föräldrar och anhöriga. Telefon: 031-367 99 40 www.mini-maria.se

Föräldraföreningen mot narkotika

Riktar sig till anhöriga. Telefon: 031-12 89 01 www.fmn.se

Ungdomsmottagningen Centrum

För ungdomar 13–24 år. Erbjuder råd och stöd. Telefon: 031-365 74 10 www.umo.se