Samverkan kring Nordstan

Göteborgs stad och dess bolag, Polisen, Nordstans samfällighet, frivilligsektorn och en rad andra aktörer samarbetar för att alla ska känna trivsel och trygghet dygnet runt i Nordstan.

Med sina 200 butiker under ett och samma tak är Nordstan en populär plats för göteborgare och turister från hela Sverige. Men det är också en plats som kan upplevas som otrygg kvällstid när butikerna har stängt.

Gemensamt uppdrag

Social resursförvaltning, Polisen och stadsdelsförvaltningen Centrum har, som en del av arbetet med Trygg i Centrum, fått ett gemensamt uppdrag att arbeta för att alla ska känna trivsel och trygghet i Nordstan. Färre brott och ordningsstörningar ska ske på platsen. Fler personer med sociala svårigheter ska få stöd. Människor ska uppleva trygghet dygnet runt.

Sommaren 2017 bildades en samverkansgrupp för att arbeta med frågan. Den har en bred representation och består av företrädare för Nordstan, Göteborgs Stad, polisen, fastighetsägare och ideella organisationer.

Tre spår

Gruppen arbetar utifrån tre spår:

  • Öka organisationer och myndigheters närvaro i Nordstan
  • Slussa utsatta till rätt stöd
  • Förbättra den fysiska miljön.

Konkreta åtgärder

Flera åtgärder finns planerade och somliga är redan igång:

  • Polisen genomför löpande större punktinsatser i Nordstan
  • Polisen har ökat den synliga närvaron i Nordstan
  • Kommunen arbetar tillsammans med frivilligorganisationer för att slussa vidare unga och utsatta till aktiviteter och stöd
  • Nordstan samfällighet har satt in fler värdar under veckosluten.
  • Den fysiska miljön förbättras löpande: Femmanhuset har byggts om och blivit ljusare, entrén vid Spannmålsgatan har också fått ett nytt utseende, fler sittplatser planeras och städningen ses över.

Lokal i Nordstan våren 2018

Under våren 2018, februari till maj, samlar Göteborgs Stad olika former av stödinsatser i en lokal i Nordstan. Målet är att erbjuda hjälp till de ungdomar som hänger kvar i köpcentret när alla andra går hem.

Det kan vara psykologiskt stöd till utsatta eller rådgivning för ungdomar som befinner sig i asylprocessen. Men det kan också handla om att hjälpa dem som har drogproblem eller visa på olika möjligheter för att skapa en meningsfull fritid. Stödet kommer från frivilligorganisationer som Skyddsvärnet och Fryshuset och från kommunens egna verksamheter, som till exempel Mini-Maria och Ungdomsmottagningarna. Förhoppningen är att genom aktiviteterna i lokalen hjälpa ungdomar till rätt stödinsats.

Här kan du läsa mer om insatsen

Här kan du läsa en artikel om insatsen i tidningen Centrumliv

Gemensam insats hösten 2018

För att öka tryggheten i och omkring Nordstan kommer Skyddsvärnet och Fryshuset finnas i området kring Nordstan på eftermiddagar, kvällar och helgnätter hela hösten. Samarbetet med frivilligorganisationerna är ett sätt för att verkligen kunna påverka.

Läs mer om samarbetet här i Vårt Göteborg