Vy över Stora Hamnkanalen i centrala Göteborg. Foto: Mostphotos

Purple Flag

I centrala Göteborg pågår sedan 2017 ett arbete med att skapa bättre och tryggare kvällsupplevelser enligt samverkansmodellen Purple Flag. Tre områden är certifierade sedan 2018; Nordstan, Fredstan och Lilla Bommen. I oktober 2020 certifierades det fjärde området: Västra Nordstan. Där bor många och under 2021 är planen att bland annat starta grannsamverkan.

Purple Flag i är ett samarbete mellan bland andra Göteborgs Stad, Innerstaden Göteborg, Nordstan, Polisen och flera fastighetsägare. Purple Flag är en arbetsmodell för att utveckla kvällsekonomin i stadskärnor med fokus på fem områden; säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Hösten 2020 fick Västra Nordstan sin certifiering och Fredstan, Nordstan och Lilla Bommen certifieras på nytt av Svenska Stadskärnor, som står bakom arbetet i Sverige. Purple flag kommer ursprungligen från England och finns i sextio städer i världen, varav ett tjugotal i Sverige.

De största satsningarna under 2021

En stor del av det arbete som redan pågår kommer att fortsätta under 2021 med särskilt fokus på:

  • Kultur- och kvällsaktiviteter i Nordstan och Lilla Bommen
  • Nytt utseende för Harry Hjörnes Plats i Fredstan (med inspiration från Lilla Torg i Malmö).
  • Grannsamverkan i Västra Nordstan
  • Mer och bättre belysning i Fredstan
  • Regelbunden insamling av händelser och otrygghetsfaktorer i samtliga Purple Flag-områden

Karta som visar de avgränsade områden som innefattas av Purple Flag arbete; Lilla bommen, Västra Nordstan, Östra Nordstan och Fredstan.