Trygghetsundersökning

För att få veta hur du som bor i Angered upplever tryggheten görs en trygghetsundersökning. Resultatet av undersökningen är en viktig grund för de insatser och åtgärder som polisen och stadsdelsförvaltningen gör för att öka tryggheten.

Så görs trygghetsundersökningen

För att få veta vad Angeredsborna tycker om tryggheten och vad som skapar otrygghet görs en undersökning varje år då tusen personer får svara på frågor. De som intervjuas är kvinnor och män över 15 år. Personerna bor i olika delar av Angered: Hjällbo, Agnesberg, Angered Centrum, Gårdsten, Eriksbo, Rannebergen, Linnarhult, Hammarkullen, Lövgärdet, Bergum, Gunnilse.

Trygghetsundersökning 2020

Årets trygghetsundersökning pågår 2020-09-28 till 2020-10-31 och resultatet av undersökningen kommer presenteras senare i höst.

Trygghetsundersökningen 2019

Trygghet i området

81% av de tillfrågade att de känner sig trygga i sitt bostadsområde, och allt fler känner sig mycket trygga. Andelen som känner sig mycket trygga har ökat från 49% i mätningen 2018 till 53% 2019.

8% att de känner sig ganska eller mycket otrygga i området där de bor. Det är bland de lägsta resultaten som har uppmätts under de sju år som undersökningen genomförts.

Mest trygg känner sig personer som bor i Bergum/Gunnilse/Olofstorp följt av Angered Centrum. Minst trygg känner sig personer som bor i Lövgärdet.

Detta skapar otrygghet i området

Nedskräpning, skadegörelse och klotter, dålig belysning samt trafikproblem är det som invånarna i Angered tycker är störst problem enligt undersökningen. Problemet med nedskräpning ligger på samma nivå som 2018 och har minskat med 8 procentenheter jämfört med 2017. Störst är problemen med nedskräpning i Lövgärdet, Hammarkullen och Hjällbo.

Problemen med skadegörelse och klotter har minskat stadigt sedan 2013. I år är andelen som tycker att skadegörelse och klotter är ett stort problem 13%, jämfört med 28% 2013.

Andelen som tycker att trafiken är ett stort problem har minskat, från 41% år 2013 till 15% år 2019. Det största problemet med trafiken är bilar som kör för fort följt av buskörning med moped.

Trygghetsundersökningen 2018

Trygghet i området

82% känner sig trygga eller mycket trygga i området där de bor. Det är en ökning jämfört med 2017.

2% känner sig mycket otrygga i sitt bostadsområde. Det är det lägsta siffran sedan undersökningarna startade år 2013.

Männen är något mer trygga än vad kvinnorna är.

Mest trygga är boende i Bergum, Gunnilse och Olofstorp samt i Angered Centrum. Angered Centrum är ett av de områden där tryggheten har ökat under de senaste åren.

Detta skapar otrygghet i området

Nedskräpning, skadegörelse och klotter, trafikproblem samt personer som stör ordningen eller som man är rädd för är det som flest uppger skapar otrygghet. Problemen med nedskräpning, skadegörelse och klotter har minskat jämfört med tidigare år.

Trygghetsundersökningen 2017

Trygghet i området

77% känner sig trygga i området där de bor. Det är en ökning jämfört med mätningen 2016. Tryggheten har ökat i alla områden av stadsdelen.

Männen är något mer trygga än vad kvinnorna är.

Mest trygga är boende i Bergum, Gunnilse och Olofstorp. Minst trygg känner sig boende i Hjällbo.

Detta skapar otrygghet i området

Nedskräpning, skadegörelse och klotter, trafikproblem och personer som stör ordningen eller som man är rädd för är det som flest uppger skapar otrygghet.

Trygghetsundersökningen 2016

Trygghet i området

69% känner sig trygga i området där de bor.

Männen är något mer trygga än vad kvinnorna är. Vi ser också att de som ej varit utsatta för något brott är mer trygga än de som varit utsatta för brott.

Mest trygg är man i Gunnilse, Bergum och Olofstorp. Minst trygg är man i Hjällbo och Eriksbo, Hammarkullen och Lövgärdet.

Detta skapar otrygghet i området

27% tycker att nedskräpning i området är ett problem. Störst är problemet i Angered centrum, Hammarkullen och Hjällbo.

15% tycker att skadegörelse och klotter är ett problem.

13% tycker att alkohol- och drogpåverkade personer utomhus skapar otrygghet och 12% tycker att personer som stör ordningen skapar otrygghet.

12% tycker att trafiken är ett problem, till exempel fortkörning och buskörning med mopeder. Under de senaste åren har polisen och stadsdelsförvaltningen gjort många insatser för att trafikproblemen ska minska och det har gett resultat. I trygghetsundersökningen 2013 upplevde 60% att trafiken var ett problem.