Mostphotos

Så här arbetar vi

Trygg i Angered är en modell för samarbetet mellan stadsdelsförvaltningen och polisen för att öka tryggheten i Angered. Vi samverkar med bland andra räddningstjänsten, bostadsbolag och fastighetsägare, näringslivet och föreningar. Så här arbetar vi tillsammans.


Lokalt områdesarbete för ökad trygghet

Det lokala områdesarbetet för ökad trygghet kallas ibland ”Lokala Brottsförebyggande råd” eller ”trygghetsgrupper”, till exempel Trygg i Hjällbo. Gemensamt för grupperna är att lokala aktörer arbetar tillsammans för att öka tryggheten i området. I det lokala områdesarbetet ingår de nyckelaktörer som finns i området. Polisen, stadsdelsförvaltningens trygghetssamordning eller något av områdets bostadsbolag är sammankallande för gruppen.

Samverkan Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid - SSPF

SSPF är en förkortning för Samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid. SSPF är en samverkansform som syftar till att förhindra ungdomar från att utveckla ett kriminellt beteende.

I Angered finns lokala, operativa SSPF-grupper i

  • Hjällbo
  • Hammarkullen
  • Lövgärdet
  • Gårdsten
  • Rannebergen
  • Bergum

Här kan du läsa mer om SSPF i Göteborgs Stad

Angereds trygghetsråd

Angereds Trygghetsråd består av politiker från stadsdelsnämnden, tjänstpersoner från stadsdelsförvaltningen, polisledningen i Polisområde Nordost, Räddningstjänsten, bostadsbolag och fastighetsägare, företagarföreningen, Göteborgslokaler, Park- och naturförvaltningen, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Angeredsgymnasiet och Angereds ungdomsråd. Syftet är att utveckla och samordna det förebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i stadsdelen. Rådet träffas fyra gånger per år.