Om Trygg i Angered

Stadsdelsförvaltningen Angered och polisen samarbetar utifrån en modell som kallas Trygg i Angered. När vi arbetar tillsammans blir det mer effektivt. Målet är att öka tryggheten, minska brottsligheten och öka förtroendet för samhället.

I arbetet vill vi ta reda på vad du tycker skapar otrygghet. För att ta reda på det använder vi till exempel trygghetsundersökningar, trygghetsmässor och trygghetsvandringar.

Alla arbetar efter samma modell

Alla stadsdelar i Göteborg arbetar efter samma modell. Här kan du läsa mer om modellen för trygghetsarbetet - Trygg i Göteborg

Åtgärder för ökad trygghet

Här kan du läsa mer om de åtgärder som stadsdelsförvaltningen arbetar med - Åtgärder för ökad trygghet

Så här arbetar vi

Läs mer om det lokala områdesarbetet, samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) samt Angereds trygghetsråd - Så här arbetar vi