Till innehåll

Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 11 augusti 2020 klockan 15:04 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Trygg i Angered

Samarbete för ökad trygghet

Stadsdelsförvaltningen Angered och polisen samarbetar utifrån en modell som kallas Trygg i Angered. När vi arbetar tillsammans blir det mer effektivt. Målet är att öka tryggheten, minska brottsligheten och öka förtroendet i samhället.

Aktuellt

Tryggheten ökar i Angered - insatser ger resultat

Publicerad 15 mars 2019
Tryggheten ökar i Angered. Det visar den trygghetsundersökning som genomfördes hösten 2018. I undersökningen svarar 82 procent att de känner sig trygga eller mycket trygga. 2 procent känner sig mycket otrygga i sitt bostadsområde. Det är det lägsta siffran sedan undersökningarna startade år 2013.
${loading}