Till innehåll

Många verksamheter håller fortsatt stängt för att minska spridningen av Covid-19

Senast uppdaterad: 24 november 2020 klockan 15:48 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Stadsbiblioteket, museer och kulturhus, simhallar, träffpunkter för äldre och öppen förskoleverksamhet till exempel, har tillfälligt stängt. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Trygg i Angered

Samarbete för ökad trygghet

Stadsdelsförvaltningen Angered och polisen samarbetar utifrån en modell som kallas Trygg i Angered. När vi arbetar tillsammans blir det mer effektivt. Målet är att öka tryggheten, minska brottsligheten och öka förtroendet i samhället.

Aktuellt

Stadsdelsnämnden Angered växlar upp det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet

Publicerad 21 september 2020
På nämndens extrainsatta möte den 8 september fattade politikerna i Angereds stadsdelsnämnd beslut om att lägga 1,5 miljoner på att prioritera trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Tryggheten ökar i Angered - insatser ger resultat

Publicerad 15 mars 2019
Tryggheten ökar i Angered. Det visar den trygghetsundersökning som genomfördes hösten 2018. I undersökningen svarar 82 procent att de känner sig trygga eller mycket trygga. 2 procent känner sig mycket otrygga i sitt bostadsområde. Det är det lägsta siffran sedan undersökningarna startade år 2013.
${loading}