Barn och unga lär om källsortering, miljö och nedskräpning och befäster kunskapen genom att städa i sitt närområde. Under 2018 deltog cirka 55 000 barn och unga i projektet. Foto: Trygg, vacker stad

Vi håller rent

Under april månad står källsortering, miljö och nedskräpning på schemat för Göteborgs barn och unga. Målet är hållbara attityder, som håller livet ut. Att utbilda en ny generation klimatsmarta medborgare är en strategi i Göteborgs Stads klimatstrategiska program.

Under rubriken Vi håller rent hittar du mer information om projektet samt material och information inför städningen.