Detta är tyvärr en vanlig syn för arbetslagen när de är ute och vårstädar. Foto: Trygg, vacker stad

Stora vårstädningen

Varje år vårstädas det extra runt om i stan. Under två veckor städas särskilt utsatta platser runt om i staden med extrainsatta arbetslag. Stora vårstädningen är ett samarbete mellan park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och fastighetskontoret.

Insatserna kring en omhändertagen stad är ett samarbete där park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och fastighetskontoret deltar. Städinsatsen är ett bra exempel på hur man genom en bred samverkan bättre kan utnyttja befintliga nätverk och dra nytta av varandras erfarenheter.

Samverkan kring städning

Stadsdelarna satsar också på att engagera företag, föreningar och privatpersoner att delta i städkampanjer. Göteborgs stadsdelar har även möjlighet att informera om särskilt skräpiga platser så att vi kan anpassa vårstädningen utefter respektive stadsdels behov och önskemål.

Vill du som privatperson eller förening engagera dig i kampen mot nedskräpning kan du anmäla dig till Volontärstädning.