Tävling

För att uppmuntra pedagogerna och deras grupper att arbeta med nedskräpningen på ett djupare plan innehåller Vi håller rent ett frivilligt tävlingsmoment. Det som belönas är hur grupperna och klasserna arbetat med nedskräpning som tema i sin verksamhet.

Alla typer av tävlingsbidrag som illustrerar hur grupperna arbetat är välkommet. Det kan vara allt från film till bilder, collage, dikter, berättelser eller något helt annat. Bara fantasin sätter gränserna!

Fina priser

Tack vare intresset från generösa företag och förvaltningar att vara med och bidra med priser har tävlingen möjlighet att kora många vinnare. I vinstpotten ligger ett besök på Liseberg för hela klassen, guidning bland djuren i Slottsskogen och ett besök av trollkarlen Ason Bson Cson.

Alla grupper och klasser som deltar i Vi håller rent får dessutom ett frö-kit bestående av fyra sorters fröer som kan planteras antingen i klassrummet eller i någon rabatt på utsidan.

Juryn bedömer

Vinnarna i Vi håller rent-tävlingen tas fram av en jury. Syftet med Vi håller rent är att tidigt skapa goda och hållbara attityder hos barn och unga kring nedskräpning, källsortering och sin närmiljö samt att öka förståelsen för vad nedskräpning innebär för samhället. Det som belönas i tävlingen är hur grupperna arbetat med nedskräpning som tema i sin verksamhet. När vinnarna ska sorteras ut är det många olika saker som tas med i beräkningen. Bidragen bedöms utifrån (utan inbördes ordning):

  • Ålder på den grupp som skickat in bidraget.
  • Hur väl tävlingsbidraget är kopplat till läroplanen.
  • Hur gruppen arbetat ämnesintegrerat och långsiktigt.
  • Kreativitet, uppfinningsrikedom och orginalitet i bidraget.

Anmälan till tävlingen och annat informationsmaterial hittar du här » Informationsmaterial