Unga skräpplockare som deltar i skräpplockardagar. Foto: Park- och natirförvaltningen

Skräpplockardagarna

Kärt barn har många namn. Det som tidigare hette Förskolornas och skolornas vårstädning bytte 2018 namn till Vi håller rent. Namnbytet gjordes för att förtydliga att projektet är en del av Håll Sverige Rents Vi håller rent-kampanj. Den i sin tur bytte namn 2020 och heter ny "Skräpplockardagarna". Det handlar fortfarande om att under våren lyfta fram nedskräpning, källsortering, återvinning, återanvändning och miljö på schemat för Göteborgs barn och unga. Målet är hållbara attityder som håller livet ut. Att utbilda en ny generation klimatsmarta medborgare är en strategi i Göteborgs Stads Klimatstrategiska program.

Vi vill att nedskräpningen i Göteborg ska minska. Förskolan och skolan har här en viktig roll i arbetet med attityder till nedskräpning.

Anmälan 2020

Mellan 7 februari och 15 maj kan pedagoger och lärare anmäla enskilda klasser eller avdelningar till skräpplockardagarna på Håll Sverige rents webbplats: https://www.hsr.se/skrapplockardagarna

En hållbar attityd mot nedskräpning

Syftet med Skräpplockardagarna är att tidigt skapa goda och hållbara attityder hos barn och unga kring nedskräpning, källsortering och sin närmiljö samt att öka förståelsen för vad nedskräpning innebär för samhället. Det pedagogiska momentet blir kopplingen mellan samtal i grupper och klasser – den teoretiska delen – följt av den praktiska delen, som är att ge sig ut i sitt närområde och plocka skräp. Till sin hjälp i arbetet har alla pedagoger i förskolan och skolan en särskild lärarhandledning. Barnen och ungdomarna lär sig tidigt att göra rätt, och kan föra kunskapen vidare. För att förtydliga den pedagogiska delen av projektet startade 2009 en tävling, där en fördjupad del av det goda arbetssättet premieras.

Projektet arrangeras i samarbete med Håll Sverige Rent, park- och naturförvaltningen Slottsskogen, Ason Bson Cson och Liseberg, och är en del av Håll Sverige Rents kampanj med samma namn. Du hittar mer information om Skräpplockardagarna på Håll Sverige Rents webbplats.

Projektledare:

Ulrika Barkman
E-post: ulrika.barkman@ponf.goteborg.se
Tel: 031-365 59 72