Anmälan till Vi håller rent 2019 öppnade den 14 januari. För mer information och anmälan, se rubriken Vi håller rent. Foto: Trygg, vacker stad

Trygg, vacker stad

Trygg, vacker stad var mellan 2005–2018 en samverkansorganisation med syfte att skapa tryggare och vackrare platser i staden genom åtgärder i den fysiska miljön. Trygg, vacker stad samverkade med såväl kommunala förvaltningar och bolag som privata aktörer. Park- och naturnämnden, trafiknämnden och byggnadsnämnden hade ett gemensamt ansvar för verksamhetens mål och riktlinjer. Park- och naturförvaltningen samordnade Trygg, vacker stad. Sedan 2019 är Trygg, vacker stad en enhet inom park- och naturförvaltningen. Här hittar du information om städkampanjer, Vi håller rent (tidigare Förskolornas och skolornas vårstädning) samt trygghetsvandringar.

Kompletterande innehåll
${loading}