Invigningen av gångtunnlarna vid Eketrägatans hållplats var uppmärksammad och välbesökt. Se Aktuellt nedan för mer information. Foto: Trygg, vacker stad

Trygg, vacker stad

Trygg, vacker stad är en samverkansorganisation med syfte att skapa tryggare och vackrare platser i staden genom åtgärder i den fysiska miljön. Park- och naturnämnden, trafiknämnden och byggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar för verksamhetens mål och riktlinjer och arbetet bedrivs i projektform med projektledare från trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och park- och naturförvaltningen. Trygg, vacker stad samverkar också med andra förvaltningar, kommunala bolag, enskilda organisationer och privata aktörer. Trygg, vacker stad erhåller medel från kommunfullmäktige för att samordna arbetet och alla projekt genomförs i samverkan. Trygg, vacker stad samordnas av park- och naturförvaltningen.

Aktuellt

 • Allt ljus på Biskopsgården

  Publicerad 31 oktober 2018

  Den 8–30 november pågår ljusfestivalen Lights in Biskopsgården. Festivalen arrangeras av stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen i samarbete med bland andra Trygg, vacker stad-projekten Trygghetsarbete i stadsdelarna och Ljus och konst för tryggare tunnlar och platser.

 • Filmer om Ljuskonst och Tidstunneln

  Publicerad 22 oktober 2018

  Projektet Ljuskonst har sedan starten 2014 arbetat med ljus och konst i tunnlar för att öka trygghet och trivsel. Projektet har nu tagit fram två filmer med exempel på hur arbetet med ljuskonsttunnlar kan gå till.

 • Göteborg stärker samverkan mellan Staden och centrumorganisationerna

  Publicerad 02 oktober 2018

  Den 25 september bildades Göteborg Citysamverkan ideell förening. Det långsiktiga målet med föreningen är att skapa en ökad samhällsnytta för såväl organisationernas medlemmar som Göteborgs invånare.

Se allt inom aktuellt
Kompletterande innehåll
${loading}