Vår förskola

Vi är tillfälligt på OsIogatan 2 tillsammans med Biskopsgatans förskola. I januari 2024 flyttar båda verksamheterna in i den nybyggda förskolan på Biskopsgatan 8.

Sammanslagning med Biskopsgatans förskola

Just nu pågår en sammanslagning mellan Trondheimsgatans förskola och Biskopsgatans förskola. Efter sammanslagningen kommer enheten att heta Biskopsgatan 8. Sammanslagningen påverkar inte den vardagliga verksamheten. 

Gården

Vår gård är både lummig och kuperad där det finns möjlighet att hitta enskilda platser att leka på. Vi har bland annat gungor, klätterställning och lekhus. Under en "fixardag" var föräldrarna och barn på förskolan och piffade upp gården.

Pedagogik

Allt arbete på förskolan utgår från förskolans läroplan. Barnen får tillgång till pedagogiskt utbildad personal och lärande miljöer där barnen lär sig att vara aktiva, engagerade och kreativa i samspel med andra barn. Vi lägger stor vikt på samspelet mellan föräldrar och förskola och ni är varmt välkomna att vara med en dag med era barn på förskolan. Vår vision är att skapa en trygg och lärorik miljö för alla barn där de utmanas i sitt lärande och där deras tankar, idéer och intressen tas tillvara. Vi vill att barnen ska utveckla en bra självkänsla och känna tillit till sin egen förmåga. Vår ambition är att erbjuda ett lärande som ger barnen förutsättningar att påverka och skapa morgondagens samhälle. 

En dag på förskolan

Avdelning Myran är förskolans öppnings- och stängningsavdelning. Från 07.30 är alla avdelningar öppna och barnen lämnas på respektive avdelning. Klockan 16.30 samlas alla barnen på stängningsavdelningen. Vi äter frukost vid åtta, lunch vid elva och mellanmål vid två. Vi har samlingar och är ute varje dag, men tidpunkten varierar. Under dagen har vi olika aktiviteter och vi delar barnen i mindre grupper, vi samarbetar och möts över avdelningarna ibland för att lära känna varandra och arbeta kring förskolans teman.

Besöka förskolan

Hör av dig till rektor via mejl om du är intresserad av att besöka förskolan. 

Inskolning

Inskolningen brukar ta cirka två veckor men är individuellt anpassad efter varje barns behov. Arbetet utgår från förskolans läroplan och vi arbetar med prioriterade målområden där språkutveckling är ett av förskolans prioriterade mål.