Vår skola

Trollängsskolan har cirka 200 elever från förskoleklass till årskurs 6. Här finns det också ett fritidshem med två avdelningar och en grundsärskolegrupp. Skolan ligger i norra Askim med närhet till hav, skog, simhall, sporthall och bibliotek. På Trollängsskolan vill vi att alla elever ska stimuleras till ett lustfyllt lärande. Vår värdegrund vilar på allas lika värde genom respekt, trygghet och ansvar.

Skolans profil

Trollängsskolan är en så kallad åldershomogen skola. Det innebär att klasserna består av elever i samma ålder.

På skolan finns en klass som tillhör Trollängsskolan särskola.

Vi utnyttjar alla möjligheter att stimulera lärande och använder allt från lek till datorer för att göra verksamheten så omväxlande som möjligt. Skolans läge nära hav, skog, simhall, sporthall, bibliotek och bangolf skapar många möjligheter till variation.

På skolan har vi en stor och fin skolgård. Den är skyddad från biltrafik och ger många möjligheter till lek och idrottsaktiviteter. Alla skolbyggnader har enbart en våning, så de är lättillgängliga för många.

Fritidshem

På Trollängsskolan finns förskoleklass och fritidshem. Fritidshemmet har 2 avdelningar: Trollen för åk F-1 och Draken för åk 2-3. Här kan du läsa mer om förskoleklass och fritidshem samt få information om hur du ansöker om en plats hos oss.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Trollängsskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.