Foto: Lottis Isaksson

Vår skola

Trollängsskolan har cirka 200 elever från förskoleklass till årskurs 6. Hos oss finns även ett fritidshem med två avdelningar. Skolan ligger i norra Askim nära hav, skog, simhall, sporthall och bibliotek. På Trollängsskolan vill vi att alla elever ska stimuleras till ett lustfyllt lärande. Vår värdegrund vilar på allas lika värde genom respekt, trygghet och ansvar.

Skolans profil

Vi använder oss av alla möjligheter för att stimulera lärande och använder allt från lek till datorer för att göra verksamheten så omväxlande som möjligt. Skolans läge nära hav, skog, simhall, sporthall, bibliotek och bangolf skapar många möjligheter till variation.

På skolan har vi en stor och fin skolgård. Den är skyddad från biltrafik och ger många möjligheter till lek och idrottsaktiviteter. Alla skolbyggnader har enbart en våning, så de är lättillgängliga för många.

Fritidshem

På Trollängsskolan finns ett fritidshem med två avdelningar:

  • Trollen för elever i förskoleklass och årskurs 1
  • Draken för elever i årskurs 2 och 3

Trygghet, trivsel och lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Trollängsskolan använder vi oss till stor del av vår lärplattform Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.