Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Transistorgatan 2 ligger i ett nybyggt område i Järnbrott med närhet till naturen. Vi har också nära till Frölunda kulturhus med bland annat bibliotek och teater. Med vår vision ”Alltid Bästa Möjliga Möte” vill vi att vår verksamhet ska genomsyras av bra möten.

Nya lokaler

Transistorgatans förskola är nybyggd och har två våningar. Den är ett så kallat passivhus som värms och drivs av solceller.

Hemvister med blandade åldrar

Vår förskola är uppdelad i fyra hemvister. Hemvisternas öppna ytor ger möjlighet till olika aktiviteter. De stora ateljéerna inbjuder till skapande i olika material och möjlighet finns för gemensamma sammankomster mellan hemvisterna. Barnens intressen och intentioner tas tillvara när vi utformar miljön och bestämmer aktiviteter.

Med vår vision ”Alltid Bästa Möjliga Möte” vill vi att vår verksamhet ska genomsyras av bra möten. Vårt förhållningssätt är att alltid ha barnens bästa för ögonen, att känna empati och att ha respekt och ödmjukhet i relationerna. Vi är lyhörda och ödmjuka inför att alla barn är och lär på olika sätt.

Utemiljön

Gården inbjuder till lek och utmaningar, som att klättra, hoppa, springa, gunga, sparka boll, kreativ sandlek och mycket annat kul. Vi har också skapandeaktiviteter utomhus och odlar i mindre skala.

Förskolans moderna gård inbjuder till lek och utforskande av utemiljön. Vi är ute varje dag och de yngre barnen sover alltid utomhus i sina egna vagnar.

Förskolan ligger nära skolor och fritidshem liksom grönområden och idrottsanläggningar.

Pedagoger med bred kompetens

På förskolan arbetar pedagoger i blandade åldrar. Vi använder olika IT-verktyg som ett naturligt inslag i barnens vardag som hjälp- och kommunikationsmedel.

Föräldradialog och delaktighet

Vi på Transistorgatan 2 förskola arbetar för en öppen dialog med våra barn och vårdnadshavare, där alla ska känna sig hörda. Information och dokumentation sker till stor del på vår digitala plattform Unikum. Varje barn har en egen loggbok där vårdnadshavare kan följa sitt barns utveckling, men även bli delaktiga i sitt barns vardag.

På förskolan finns ett brukarråd där vårdnadshavare får delta. Vid dessa möten tas aktuella frågor och ämnen upp.