Till innehåll

Följ de skärpta nationella råden för att hejda smittspridningen av Covid-19

Senast uppdaterad: 21 januari 2021 klockan 14:40 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Våra verksamheter anpassas och många har stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Trafikkontorets arbeten i Robertshöjd

Vi arbetar för fullt i Robertshöjd

I mitten av maj 2020 påbörjade trafikkontoret ledningsarbeten i Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan. Trafikkontoret schaktar och har anläggningsmaskiner på plats vilket påverkar framkomligheten för gående, cyklister och biltrafik i arbetsområdet. Ledningsarbetet utförs etappvis och beräknas vara klart september 2021.

Aktuellt

Egnahemsbolaget börjar bygga

Publicerad 9 december 2020
I slutet av november fick Egnahemsbolaget startbesked av stadsbyggnadskontoret vilket innebär att bostäderna kan börja byggas. Efter jul- och nyårshelgerna inleds mark-, spräng-, och grundläggningsarbetena. Dessa arbeten pågår fram till sommaren.

Vattenavstängning

Publicerad 9 december 2020
Den 11 december kommer kretslopp och vatten att göra ledningsarbeten i delar av Robertshöjd från 8.00 till ca 15.00.

Asfaltering på Roberthöjdsgatan

Publicerad 26 november 2020
Från och med måndag 30 november börjar vi iordningställa och asfaltera på de sträckor som är klara. Vi kommer att asfaltera Robertshöjdsgatan från Ormebäcksgatan till Långefjällsgatan samt hela Långefjällsgatan.
${loading}