Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna projektet får. Hittar du inte svar på din fråga kontakta oss gärna.

Blir det inga fler informationsmöten?

På grund av covid-19 måste vi ställa in alla informationsmöten. Har du frågor kan du vända dig till oss direkt. Aktuella kontaktuppgifter hittar du under Hitta rätt kontaktperson.

Vad gör trafikkontoret egentligen I Robertshöjd?

Vi drar ledningar och gör i ordning gator för allt det som ska byggas i området. Det betyder att vi är tidigt på plats och gör i ordning allt så att byggbolagen sedan kan uppföra husen.

När är trafikkontoret klara med sina arbeten?

Våra stora arbeten blir klara i september 2021. Där efter kommer vi att återkomma för att färdigställa efterhand som byggarbetena blir klara.

Hur ser etappuppdelningen ut för era kommande arbeten?

Du hittar information om etappuppdelningen under Våra etapper.

Det är många arbeten som pågår i området. Vilka aktörer arbetar var?

Under Hitta rätt kontaktperson hittar du Vem som jobbar var.

Det är många bilar som parkerar på Robertshöjdsgatan och det blir trångt. Kan ni inte införa parkeringsförbud på denna gata?

När det gäller parkeringssituationen så är det inget som projektet har mandat att besluta om. Vi har lyft frågan internt på trafikkontoret men ett parkeringsförbud är inget som görs utan en utredning av frågan, då det i grunden är tillåtet att parkera på kommunala gator. Vi bedömer att gatan är tillräckligt bred och att trafiken i området är förhållandevis begränsad. Fler arbeten kommer att starta upp och flytta de närmaste månaderna och då kommer läget att förändras igen.

Barnens väg till skolan känns otrygg nu när gångbanan genom skogen är avstängd. Är ni säkra på att den nuvarande lösningen är den bästa?

21 oktober hade vi en extra rundvandring och avstämning med vår trafikingenjör. Som vi sett tidigare var det många barn i rörelse och de använde den väg som är anvisad. Det var så klart en del bilar, men trafiksituationen kändes stabil. För att göra det så tryggt som möjligt kommer vi att markera upp övergångarna ytterligare samt lägga ett tillfälligt farthinder.

Fler arbeten kommer att starta upp och flyttas de närmaste månaderna. Den lösning vi valt kommer att fungera över tid. Det är alltid besvärligt att bygga mitt i ett bostadsområde och vi har full förståelse för att ni som bor i området påverkas negativt under tiden arbetena pågår. Vi fortsätter att följa trafikläget noga och är beredda att göra ytterligare insatser om det skulle behövas

Det är många som cyklar på gångbanorna i området. De cyklar snabbt och visar dålig hänsyn. Vad gör ni åt det?

Vi ser just nu över möjligheterna att skapa plats en cykelfil på Robertshöjdsgatan, så att de slipper trängas på gångbanorna. Det betyder att vi måste göra vissa justeringar i hur vi gräver, men vi skyndar på så fort vi kan.

Kan ni inte lägga ut farthinder för cyklister på gångbanan som går mellan skogen och radhusen? Många cyklar väldigt fort där.

Vi lägger inte den typen av hinder på gångbanor eftersom hindren i sig utgör en risk eftersom någon kan snubbla på dem. De utgör också ett hinder för exempelvis rullatorer och rullstolar.

Vi ser just nu över möjligheterna att skapa plats en cykelfil på Robertshöjdsgatan, så att de slipper trängas på gångbanorna.

Vad händer med övergångsstället på Smörslottsgatan i höjd med den gamla förskolan?

Det kommer att flyttas några meter till andra sidan av infarten till förskolan och garaget.