Läsanvisning till förslagen

Projektet TPUSS vill diskutera en långsiktig lösning på resandet till, från och inom södra skärgården, men hur kommer förutsättningarna förändras på 20 års sikt och ännu längre? Vad behöver vi ta höjd för i förslagen och i vilket sammanhang ska lösningarna verka?