Foto: Christian Dahlén

Dialog 2015

Göteborgs Stad visade upp fem olika förslag på förbättringar av trafik- och parkeringssituationen i södra skärgården under öppet hus 2-16 november. Under samma period diskuterades även förslagen i fördjupande workshops. Syftet var att göteborgarna skulle få tycka till och ge sin syn på de olika förslagen och vilka olika konsekvenser de ger i vardagen för berörda grupper och individer. Förslagen är framtagna utifrån olika behov som framkommit i tidigare utredningar. Det har förts samtal med berörda grupper och en omfattande enkät till boende i södra skärgården genomfördes under 2014 och 2015. Nedan är rapporten från öppet hus och workshops: