Foto: Västtrafik

Projekt

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg håller i en trafik- och parkeringsutredning för södra skärgården med syfte att skapa förutsättningar för att en attraktiv skärgård som är tillgänglig för alla. Här får du löpande information om projektet.

Medverkande i projektet är stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, fastighetskontoret och stadsdelsförvaltning västra Göteborg vid Göteborgs Stad samt Parkeringsbolaget och Västra Götalandsregionen/Västtrafik.