Foto: Flygbilder Stadsbyggnadskontoret. Styrsö-Donsö

Enkäter

En omfattande enkät genomfördes under 2014 och 2015 till boende i södra skärgården. Syftet med enkäten var att ta fram kunskapsunderlag om transportbehovet för de åretruntboende på öarna. Enkäten skickades till 1700 slumpmässigt utvalda bofasta öbor mellan 16 och 99 år. 1103 personer svarade på enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 65 %. Rapporten sammanställdes i februari 2015. Under dialogveckorna 2-16 november 2015 genomfördes också en webb-enkät. Resultatet från hela dialogarbetet finns sammanställt i rapporten.