Slutreplik i GP 3/2

SBK:s tillrättaläggande 12/2

Parkeringsbolaget föreslår ändrade parkeringsvillkor på Saltholmen för att öka tillgängligheten.
Läs hela Pressmeddelandet samt frågor och svar på Parkeringsbolagets webbplats.

 

Se TPUSS-presentationen som visades för berörda nämnder, inför den då planerade medborgardialogen.