Foto: Gunnar Söderberg

Attraktiv skärgård - tillgänglig för alla

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg håller i en trafik- och parkeringsutredning för södra skärgården med syfte att skapa förutsättningar för att en attraktiv skärgård som är tillgänglig för alla. Här får du löpande information om projektet.

Kompletterande innehåll
${loading}