Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Trädgårdsgärdet 124 förskola har både stora och små lokaler för en varierad lek. Här är skapande verksamhet, matematik, naturvetenskap, språkutveckling, sång och musik, samt utevistelse naturliga inslag i vårt dagliga arbete. Utemiljön är utmanande och skapar goda förutsättningar till en varierad lek!

Avdelningar och personal

Trädgårdsgärdet 124 består av fem avdelningar med barn i blandade åldrar och en resursavdelning. Hos oss jobbar både förskollärare och barnskötare. Vi har även en löpare/samordnare på förskolan som vi ser som en tillgång. I vårt område har vi två specialpedagoger som arbetar mot områdets sju förskolor. Specialpedagogerna delar sin arbetstid mellan förskolorna baserat på efterfrågan och behov.

Pedagogik på förskolan

Vi vill att vår miljö ska vara utmanande, spännande och den ska väcka barnens nyfikenhet och fantasi. Vi strävar efter att ha olika material tillgängliga i våra miljöer. Vi arbetat tematiskt och utgår från det kompetenta barnet. Vi vill att föräldrar ska känna delaktighet och ha inflytande över vår verksamhet och sitt barns vistelse hos oss. På förskolan arbetar vi mycket med IKT (data/Ipad) och detta märker man i miljön.

Utomhusmiljö

Förskolan har en stor och lummig gård som är uppdelad i två delar – ett mindre bergsparti som utmanar och en större del som är både plan och backig med gungor, sandlåda, lekhus och fotbollsplan. Vi äter ofta ute med barnen under våren och sommaren. På vintern finns det en mindre backe som blir en utmärkt pulkabacke.

Förskolan har både simhall, bibliotek och kulturhus på promenadavstånd.

Kul att veta

Förskolan är delad i två byggnader – ett tegelhus och ett trähus – i ett plan med två kök. Maten beställer vi från Vättleskolans tillagningskök.