Foto:Stadsfastighetsförvaltningen

Tropikhuset nästa del i restaureringen av Palmhuset

Publicerad 2 april 2024

I april påbörjas andra etappen av Palmhusets restaurering, det är Tropikhuset i Palmhusets östra flygel som står näst på tur. I Tropikhuset växer tropiska och uråldriga växter, som kottepalmen som fanns redan när dinosaurierna levde.

Restaureringen av Palmhuset, som byggdes 1878 och är byggnadsminnesförklarat sedan 1974, påbörjades förra året. Palmhuset restaureras eftersom det är drabbat av rost och röta, och akrylglaset har krackelerat.  

Göteborgs Stad som äger Palmhuset måste underhålla och renovera det enligt Riksantikvarieämbetets skyddsföreskrifter. Arbetena måste ske under sommarhalvåret av hänsyn till de ömtåliga exotiska växterna i det stora växthusets olika avdelningar. Därför blir restaureringen utdragen över flera somrar.

Restaureringen av hela Palmhuset beräknas vara klart hösten 2026.

Läs mer om restaureringen av Tropikhuset på Göteborg växer.