Palmhuset är öppet

Publicerad 25 maj 2021

Vi har öppnat Palmhuset för besökare igen, med vissa anpassningar för ett tryggt besök.


Äntligen slår Palmhuset upp sina dörrar för besökare igen. För att du ska känna dig trygg hos oss har vi gjort vissa anpassningar och vi ber dig att hjälpa oss genom att följa de restriktioner som gäller. 

Anpassningar

Öppettider

Från och med 1 september. 

  • Dagligen klockan 12-18.

Lördag 4 september är Palmhuset öppet klockan 12-16. 

Färre besökare

Vi begränsar antalet besökare i Palmhuset till max 40 personer, för att undvika trängsel och för att kunna hålla avstånd i Palmhusets olika rum. Du kan behöva vänta utanför en stund innan du får komma in. Vi har också ett rekommenderat maxantal i varje rum. 

Här kan du se aktuellt besökstryck.  

Balkongerna avstängda

För att ge fler personer möjlighet att besöka Palmhuset har vi tagit bort samtliga bord och balkongerna är avstängda. Vissa bänkar och fåtöljer finns kvar om du behöver vila under ditt besök. 

Stängda rum

Vi försöker vattna och sköta Palmhusets många växter så mycket vi kan innan öppning men varma dagar kan vi behöva vattna även senare under dagen. Då stänger och låser vi det aktuella rummet den stund det behövs för att vår personal ska kunna arbeta i fred.

Vad du som besökare kan göra 

Stanna hemma om du är sjuk

Besök Palmhuset bara om du känner dig helt frisk. Om du känner dig sjuk vill vi att du stannar hemma till dess att du är helt frisk. 

Planera ditt besök

Om möjligt, planera ditt besök. Vardagar har ofta mindre antal besökare än helger. Besök Palmhuset på egen hand eller i mindre sällskap. 

Håll avstånd

Håll alltid minst 2 meters avstånd till övriga besökare och personal. 

Tvätta händerna

Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. Handsprit finns i Palmhusets entré.

Res säkert 

Ta dig till Palmhuset på ett säkert sätt. Följ regionens lokala rekommendationer gällande kollektivtrafiken.