Prototypen Honey Pot som är en parkopplad kruka med ljus som lyser upp vid beröring. Foto: Stadsmiljöförvaltningen

Studenter visar prototyper som för människor närmare växter

Publicerad 20 oktober 2023

Efter studiebesök och kunskapsinhämtning i Trädgårdsföreningen har studenter vid Chalmers och Göteborgs Universitet arbetat fram fysiska prototyper som ska förbättra människors relation med växter.

Under masterkursen Prototyping in Interaction Design har studenterna i åtta veckor jobbat med uppgiften att ta fram prototyperna. Inför arbetet besökte studenterna trädgårdsföreningen och parkens trädgårdsmästare för att få insikt i arbetet med parkens växter.

När nu prototyperna presenteras är det mycket mjuka värden som får ta plats. En av prototyperna kallad ZenStem bygger på att du ska ta hand om din växt samtidigt som du tar hand om dig själv. Med ett pulsarmband kopplat till ett bevattningssystem där du vattnar din växt genom att meditera och komma ner i puls.  Hög puls drar ner på vattnet och plantan blir alltså en spegling av ditt mående.

Röd tråd väver in den mellanmänskliga relationen

Flera av studenternas prototyper bygger på tanken att parkoppla växter med vänner. Som i prototypen Plant a Goal där du tillsammans med en vän samlar poäng genom att synka hur ni tar hand om era växter. Genom att sporra varandra att vårda sina växter samlas kollektiva poäng som för er närmre gemensamt uppsatta mål.

Även tanken att växter kan motverka ensamhet speglas i flera prototyper. I prototypen Lumiplant speglar parkopplade växter varandra med ljus. Rör du vid din växt lyser den upp i grönt ljus samtidigt som ljuset speglas hemma i din väns växt.  På samma sätt lyser din växt upp i ett blått sken när din vän vattnar sin växt och en synlig närvaro av din vän syns i hemmet. Ljuset påminner dig samtidigt om att ta hand om din växt.


Lumiplant lyser upp vid beröring, vattning och genom ord.

Prototypen Honey Pot bygger också på sammankoppling men med fokus på krukan som är i en taktilt inbjudande form som lyser upp vid beröring. Ljuset speglas i den sammankopplade krukan som kan vara hemma hos en vän som bor långt bort och som du vill hålla kontakten med.

Samarbetet mellan Trädgårdsföreningen och studenterna, ledda av  professor Mohammad Obaid, har stöd av  Center of Sustainable Urban Futures.

Kursen i fysiskt prototypbyggande är en del av mastersprogrammet i Interaktionsdesign på Chalmers tekniska högskola.