Strandkanten restaureras


Publicerad 29 januari 2024

Kanten där parken möter kanalens vatten har ett gammalt skydd med stenläggning och träpålar som behöver bytas ut.

Kanten, som kallas strandskoning, är ett skydd som håller gränsen mellan land och vatten på plats. Skyddet består av stenläggning som hålls upp av spont och pålar i trä. Då det med åren blivit glipor i träpålningen har vattnet gröpt ur slänten under stenläggningen vilket gör att skyddet inte fungerar som det ska.

Varsamt arbete från kanalen

Slänten måste fyllas på med stenkross som stöttar upp underifrån, träpålarna ska bytas ut och vi hoppas vi kunna använda mycket av den gamla stenläggningen ovanpå igen. Trädgårdsföreningen är en 1800-tals park med ett högt historiskt värde som vi värnar om, därför är naturmaterial som sten och trä självklara materialval. Vi är också rädda om våra gångar i parken och vill inte störa dig som besökare i onödan, därför kommer arbetet till största del utföras från vattnet på en pråm i kanalen.

Arbetet kommer att pågå fram till sommaren.