Ett lyft för Göteborgs Rosarium

Publicerad 18 april 2024

Under 2024 får Göteborgs Rosarium i Trädgårdsföreningen ett ordentligt lyft. En hel del rosor kommer att få bättre och mer tydliga placeringar, kantstenar i Rosovalen kommer att läggas om för att skapa rakare och tydligare kanter. En ny ängsliknande yta kommer också gynna fler pollinatörer i parken.

Rosovalen som är en del av Göteborgs rosarium började anläggas år 1976 och tid, väder och vind har nu gjort en del kanter runt rabatterna sneda och ojämna. En del stenkanter har sjunkit och gör gränsen mellan rabatt och grusgång svår att hålla. Under året kommer stenkanter att rätas upp och då passar vi på att möblera om rosor, sommarblommor och perenner. Även en del nya rossorter kommer att ta plats i rabatterna som fler ovanliga och känsliga terosor och noisetterosor. Antalet sorter i odlingsvärda grupper som floribunda och polyantha kommer också öka. Syftet men den nya strukturen är at ge ett mer logiskt, botaniskt och historiskt mer korrekt upplägg i Rosovalen. Jordförbättring kommer också göras med tagetesodling för att motverka jordtrötthet, även torvfri jord med pimpsten och biokol kommer att fyllas på för att förbättra jorden.

Ängsyta breder ut sig

Mitt i rosovalen där vattnet rinner från fontänen får nu det tidigare kortklippta gräset växa fritt och blomma till förmån för pollinerande insekter. Detta främjar på längre sikt den biologiska mångfalden. Naturliga cykler med exempelvis nyckelpigslarver som äter bladlöss blir del av en naturlig biologisk bekämpning.

Fler upphöjda rabatter

De senaste åren har fler upphöjda rabatter tagit plats i Göteborgs Rosarium och under 2024 blir det fler. De upphöjda rabatterna ger en bättre tillgänglighet för dig som besöker parken. Det blir lättare att se och dofta på rosorna när de kommer högre upp samtidigt som förutsättningarna för de känsligaste rosorna förbättras.

Förberedelser för en upphöjd rabatt.