Staketet rustas upp

Publicerad 8 september 2021

Nu påbörjar vi upprustningen av staketet.

Arbetet börjar med delen från Bältespännarparken till Trädgår'n och därefter resten av trästaketet längst med Nya Allén. Vi kommer tvätta och måla träspjälorna och vissa spjälor och partier kommer vi att byta ut helt. Vi kommer måla och laga gjutjärnsstolparna och ett par stycken kommer vi att gräva och räta upp. Vi avslutar med gjutjärnsdelen mot Slussgatan. Arbetet beräknas vara helt klart hösten 2023. 

Vi rustar upp staketet för att göra ditt besök mer trivsamt. Upprustningen är också en del av Trädgårdsföreningens uppdrag att värna och bevara parkens kulturhistoriska värde eftersom parken är ett byggnadsminne och skyddas enligt Kulturmiljölagen.

Historia

Liksom resten av parken är staketet en del av Trädgårdsföreningens historia. 

Från början var det främst växtlighet och vallgraven som avskärmade parken. 1866 byggdes ett trästaket mot Nya Allén. När staden ville sammanbinda Nya Allén med Södra Hamngatan över Trädgårdsföreningens mark, nuvarande Slussgatan, gjordes en överenskommelse där staden fick marken och Trädgårdsföreningen ett prydligt järnstaket. Staketet ut mot gatan stod klart 1876. 1904 löstes staketfrågan som helhet då man byggde det nuvarande staketet med gjutjärnsstolpar och träspjälor mot Gamla och Nya Allén.