Belysningen rustas upp i parken

Publicerad 24 augusti 2022

Under hösten kommer belysningen i Trädgårdsföreningen rustas upp och utökas.

Efter 90 år behöver stolparna rustas upp, dessutom kommer vi utöka belysningen på stråk som idag inte är belysta för att fler ska känna sig trygga i parken.

Arbetet kräver stor precision och vi lägger stort fokus på värde av det kulturminne som Trädgårdsföreningen har. De nya stolparna är exakta kopior av originalstolparna som stått på platsen sedan 1932. Upprustningen kommer medföra att delar av parken kommer vara avstängd i perioder.

Upprustningen beräknas vara klart vid årsskiftet.