Foto: Carl Edholm

Bullriga arbeten i Palmhuset i maj och juni

Publicerad 29 april 2024

Under sommarhalvåren 2023 - 2026 ska Palmhuset restaureras. Nu i maj börjar arbetet med att blästra gjutjärnsstommen ren från rost.

Blästring och rivning kan störa

Under sommarhalvåret 2024 restaureras Tropikhuset, Palmhuets västra del. Känsliga växter har redan flyttats ut, och under maj och juni ska gjutjärnsstommen blästras för att få bort rost och beläggningar. Detta kan låta mycket, och vi hoppas att våra besökare kan ha överseende med detta. Byggtrafiken kommer att ledas in via entrén vid Nya Allén. 

Resten av Palmhuset är öppet för besökare 

Restaureringen genomförs i etapper med en huskropp i taget. Sommaren 2024 är det Tropikhuset som restaureras.  

Vattenhuset, som restaurerades 2023, kommer vara stängd för besökare under några veckor i maj. Så snart utomhustemperaturen har stabiliserat sig kommer man kunna besöka Vattenhuset via en separat ingång, de dagar temperaturen är tillräcklig för de tropiska växterna. 

Resten av byggnaden är öppen för besökare som vanligt. 

Värdefull historisk byggnad 

Palmhuset från 1878 är en kulturhistoriskt mycket värdefull byggnad som har bevarandeskydd och är byggnadsminnesförklarad. Det finns få växthus av samma ålder och storlek som Palmhuset bevarade i Europa. Eftersom det bland annat finns rostangrepp på gjutjärns- och ståldetaljer, rötskador på vissa trädetaljer och spruckna rutor av akryl, så finns ett stort behov av att restaurera Palmhuset. Den senaste stora renoveringen gjordes på mitten av 1980-talet. 

Läs mer om restaureringen på  Palmhuset ombyggnad Göteborgs Stad